Om Beate
beasgalleri akrylkunst

Om Beate


beasgalleri

Min utkoblingsfase er og blir lerret, pensel og akrylmaling, og min lidenskap er å lage unike kunstverk, som kan glede både meg og andre med.


Mitt navn er Beate, jeg er født i Tromsø, bor nå utenfor Tønsberg. Jeg er en autoditakt kunstner. Kunstnerreisen min startet i ung alder inspirert av min far som malte oljemalerier. Jeg har alltid tegnet eller malt, og tar ofte kurs for et kunstnerisk fellesskap.


Vedsiden av kunsten lager jeg en del strikkedesign, og smykker. Derfor på denne nettsiden finner du alle kategoriene.


Mitt atelier har jeg her hjemme, og maleriene er trygt forvart ett annet sted.


Jeg maler som oftest intuitivt, der vegen blir til mens jeg går, jeg forsøker å tematisere  lyset, atmosfærer og stemninger. Inspirasjonen henter jeg fra naturen, følelser, farger, former, dikt, musikk mm. I maleriene bruker jeg ulike teknikker for å få fram inntrykk, stemning og struktur.


Malingen gir meg indre glede og ro. Den gleden forsterkes også når noen blir berørt av det jeg maler, og jeg kan være med å bidra til å gi glede i hverdagen til andre. Mitt ønske er å kunne formidle noe til deg, og gi deg det lille ekstra på dine vegger.


Ønsker å se min kunst så er du hjertelig velkommen til det. For å avtale besøk eller om du har andre spørsmål:

Ring meg, send ei melding under fanen "kontakt" eller send en epost (PS - alltid enklest på mail). Mobil og epost finner du nederst her på siden.

Hører gjerne fra deg.

English:

My name is Beate, I was born in Tromsø, and I now live outside Tønsberg. I am a self-taught artist. My artistic journey began at a young age, inspired by my father who painted oil paintings. I have always drawn or painted, and I often take courses to be a part of an artistic community.

Alongside art, I create some knitting designs and jewelry. Therefore, on this website, you will find all the categories.

I have my studio here at home, and the paintings are safely stored elsewhere.

I usually paint intuitively, where the path unfolds as I go. I try to theme the light, atmospheres, and moods. I draw inspiration from nature, emotions, colors, shapes, poems, music, etc. In my paintings, I use various techniques to convey impressions, moods, and structures.

Painting brings me inner joy and peace. That joy is also enhanced when someone is touched by what I paint, and I can contribute to bringing joy to others in their everyday lives. My wish is to convey something to you and give you that little extra on your walls.

If you wish to see my art, you are warmly welcome to do so. To arrange a visit or if you have any other questions:

Call me, send a message under the "contact" tab, or send an email (PS - always easiest by email). You can find my mobile number and email at the bottom of this page.

I would love to hear from you.